3.3.09

Dimisións

Touriño ven de facer algo moi ben feito: dimitir.
Rápido. Que é como mellor se fan esas cousas.
Quintana non dimite. Xa pasaron moitas horas e está a permitir que medre o infección.
Pero claro tampouco están a dimitir Fernando Blanco, Suárez Canal, Aymerich, Bieito Lobeira, Francisco Rodríguez, etc.
O cancro non te está a comer: ti éres o cancro.
Pero da igual, hoxe estou a pensar unha cousa que deixo por escrito: o BNG vai minguar ate case desaparecer e quedar como un resíduo marxinal, quizáis en 10 ou 15 anos, pero está na senda da extinción. Dígoo porque non ten a día de hoxe ninguén dentro suficientemente limpo á vez que intelixente como para reflotalo. Pero como di a miña irmá: non me preocupa.


2 comentários:

W. Sobchak disse...

A conha non é que Bieito Lobeira non demita, senon que anda a ser proposto por aí adinate como sucesro do Quin...
Xa postos eu quero propor a Moncho Hermida, que un candidato moito mais nacional-popular, dondevaaparar!!

A solución da BNG é abandonar a organización frentista e convertirse nun partido. E decidir dumha vez cal é seu espectro idelóxico.
E xa sería ideal se se liberaran da UPG. E que esta tivera a valentía de presentarse por si mesma ante a sociedade galega para ver cal é o seu grado real de apoio

Desorde disse...

... ou a solución pode ser desaparecer.
total, qué máis da?