8.5.08

0,7%

Este Goberno está moi ben: incrementa a porcentaxe de cooperación ao desenvolvemento. Concretamente increméntase en 1´2 millóns de $. Supoño que o poden poñer así.

Nenhum comentário: