9.10.07

Plus Esperpento

Quizáis faga marque tendencia en moi pouco tempo: Unha política pregunta aos seus interlocutores (alleos á unidade de xestión administrativo-territorial) por qué non se aplica unha política aprobada por dita unidade de xestión.
Ignora ás súas competencias? é boba? é un novo truco político? deberíamos os cidadáns xestionar as administracións?, aplicar as políticas que aproban? cómo? invadíndoas.

Qué ven despois de esperpento?

Nenhum comentário: