3.5.11

Asesinato de estado

Matar a Bin Laden, por moi moi fillo da superputa que fora, non é máis que terrorismo de Estado. Cómplices: as democracias europeas.
Celebrar a morte dun fillo de puta dese xeito só pode vir dun extraordinario odio.
Nada me gusta e, inda por riba, non parece moi intelixente matar a quen podes interrogar e darche unha información moi valiosa para rematar co teu obxectivo. ....

Nenhum comentário: