19.10.09

Galego

Manifestarse por falar nunha lingua en Europa Occidental e no século XXI non entraba dentro do factible, pero alí estabamos.
Xunto a min había unhas 50.000 persoas máis: eran 50.000 persoas bilingües, é dicir, poden falar correctamente como mínimo en dous idiomas diferentes cando queiran, o consideren oportuno, necesario, educado, apropiado, lles conveña ou lles pete. Outros non poden dicir o mesmo.

Nenhum comentário: