15.9.09

Ocio Século XXI

Hoxe pola mañán vin un tipo. Levaba unha bolsa. Levaba unhas gafas de sol modernas.


Ir mercar roupa coa que ir mercar
roupa coa que ir
mercar roupa
coa que ir mercar roupa
coa quer ir mercar roupa coa que
ir mercar
roupa coa que ir mercar roupa
coa que
ir
mercar roupa coa
que ir
mercar roupa
coa que ir mercar roupa coa que ir mercar roupa coa que ir mercar roupa
coa que ir mercar roupa
coa que ir mercar
roupa coa
que ir
mercar roupa
coa que ir

Um comentário:

http://axxouxxere.blogspot.com/ disse...

...mercar roupa?..

....consumismo o máximo