14.5.09

Hombre


Cando morreu Paul Newman pensei en escribir sobre unha das miñas películas favoritas: Hombre. É de 1967 e a vin, creo que, unhas tres veces na tv de casualidade e a deshoras; non é unha peli coñecida, non ten renome, podería decirse que é unha obra menor. Hombre é un western no que Paul Newman é un hombre-fronteira, entre o home branco e o apache. Podedes dicir que son un esaxerado pero Hombre ben podía ser unha traxedia de Shakespeare., eso sí, parca en verbas. Sobrecólleme porque me sinto indentificado co ese Hombre e por cómo actúa.

Nenhum comentário: