3.4.09

Jonh Berger

Eu, certamente, son moito de Jonh Berger, moitísimo.
Ata que OCGG (O Correcto Galego Guai) amosa tamén o seu interese por el. Entón xa non sei se son moito de Jonh Berger: o que pasa é que tamén son moito de fixarme nos síntomas das enfermedades.

Nenhum comentário: