19.8.08

Días sinxelos

Non se pode dicir que sexan estrictamente vacacións, pero polo menos viaxamos algo, estamos no monte onde non hai cobertura, visitamos a amigos, bebmos viño e coidamos de N que ri, protesta, xoga, dase a volta e canta ópera-jazz china. E en medio de todo iso paso uns días lendo a Ford fascinado pola corrente vida e menos correntes reflexións de Frank Bascombe, confirmándose que con permiso de Auster, De Lillo, McCarthy, Hudsvetd, Foster Wallace, etc. quizáis Ford sexa o meu escritor norteamericano favorito.

Nenhum comentário: