9.6.08

Vicios

O que ten que traballar para comer, quítanselle todos os vicios.
Soa rancio, non? pero creo que é bastante exacto.


Nenhum comentário: