4.5.07

Erros xeradores de desorde

1. Dar as cousas por sabidas.
2. Non recoñecer erros unha vez cometidos.
3. Non saber onde te atopas
4. Crer que o tempo confírelle a un determinado status.
4. Crer que a túa vida
  • ten algo de universal.
  • interésalle aos demáis
Así, unha mala obra de teatro cun excelente actor no medio de todo. Así, unha mañán perdida, cabreos, inxeñería de axendas, custes imprevistos...

Nenhum comentário: