14.4.07

Formulario de recoñecemento 1.1

Canto máis baixas están as fiestras dun coche con música, máis pésima é a calidade da música.

Nenhum comentário: