4.4.07

Divertido

A bipedestación é divertida. Non hai que esquecelo.
Estar tumbado tamén é divertido. Hai que lembralo.

Nenhum comentário: